Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://www.kocarkybabyboo.cz a jsou platné i při ostatních nákupech učiněných na základě objednávky formou e-mailové korespondence, telefonů, či písemně zaslaných objednávek na adresu „prodávajícího".

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

„Prodávající" je firma Jiso Group s.r.o. - Babyboo se sídlem Sokolovská 78, 323 00 Plzeň, IČ 04071514, DIČ CZ04071514.

„Kupující" je subjekt, který s „prodávajícím“ uzavřel „kupní smlouvu“.

„Kupní smlouvou“ se „prodávající“ zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo a „kupující“ se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží.

„Kupující“ učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené „prodávajícím“. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. +420 608 164 560.

Následně je po vyřízení objednávky a odeslání zásilky nebo připravení zboží k odběru v sídle firmy Kočárky Babyboo zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail „kupujícího" uvedený v registraci.

Upozornění: V případě osobního nákupu zboží v sídle prodejny Kočárky Babyboo je Vaše objednávka považována za závaznou rezervaci zboží k nákupu na této adrese, kterou Vám e-mailem potvrdíme. Toto zboží Vám budeme rezervovat 14 dnů od zaslání informační zprávy o připraveném zboží k prodeji. Po uplynutí této doby bude zboží nabídnuto k prodeji ostatním kupujícím. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Podáním objednávky „kupující" akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky „kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e užívat. „Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám. Místem dodání zboží je adresa uvedená „kupujícím" v objednávkovém formuláři.

„Prodávající" si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží. Vlastnické právo přechází na „kupujícího" dnem úplného zaplacení kupní ceny.

V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet „prodávajícího" se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet „prodávajícího".

3. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě http://www.kocarkybabyboo.cz jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek od výrobce. Na tuto případnou změnu bude kupující písemně upozorněn.
Úhrada objednaného zboží je možná těmito způsoby:

    platba dobírkou: cena za zboží je uhrazena hotově, nebo kartou při převzetí zásilky od dopravce DPD.
    platba bankovním převodem: platba na číslo účtu 3858131339/0800 (pouze ČR)
    platba v hotovosti: pouze při osobním odběru v sídle prodejny Kočárky Babyboo (Po - Pá od 10:00 do 18:00, So: 9:00 do 12:00).

(Při osobním vyzvednutí zboží je nutno vždy vyčkat na zprávu od operátora, že je zboží připraveno k vyzvednutí! Nebo se informovat na tel. 608 164 560)

 4. Expediční lhůty, náklady na dodání

Dodací lhůta běží ode dne obdržení závazné objednávky. V případě obdržení objednávky v sobotu nebo v neděli nebo v pracovní dny po 12:00 hodině běží dodací lhůta od následujícího pracovního dne. Podmínkou je obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Pokud je zboží na skladě, zavazuje se „prodávající" vyexpedovat toto zboží nebo předat dopravci do 4 pracovních dnů. Přepravce by měl doručit zboží následující pracovní den po převzetí.

V případě, že zboží na skladě není, nebo nebude-li možno je předat přepravci do 4 pracovních dnů, oznámí „prodávající" předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

V současné době je možné obdržet zboží těmito způsoby:

    DPD - přepravní náklady činí 145,- Kč (včetně DPH) při objednávce do 2.000,- Kč. Při objednávce přesahující 2.000,- Kč doprava zdarma.
    Zásilkovna  - přepravní náklady 59,-Kč při platbě převodem, na dobírku 73,-Kč. Služba Zásilkovna slouží pro odeslání zásilek do 5kg o rozměru 40x40x25cm. Pro ostatní zásilky slouží služba DPD.
    Osobní odběr - rezervovaného zboží v sídle prodejny Kočárky Babyboo, Sokolovská 78, Plzeň

„V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy."

5. Ochrana osobních dat

„Prodávající" prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Jiso group s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se firma Jiso Group s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
„Kupující" využíváním služeb firmy Jiso Group s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace „kupujícího", které se dále doplňují při provedení objednávky. „Kupující" má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na e-mail info@kocarkyplzen.cz.
Přístup registrovaným „kupujících" do e-shop(u) a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný „kupující".

Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla prodávající nenese žádnou odpovědnost.

6. EET - Elektronická evidence tržeb

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.
Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Informační povinnost prodejce

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je:

    text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
    text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.
Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.
Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.
Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.
Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

    fiskální identifikační kód (FIK),
    své daňové identifikační číslo (DIČ),
    označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
    označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
    pořadové číslo účtenky,
    datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
    celkovou částku tržby,
    bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
    údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

a v určitých případech také:

    DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
    podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.

Zdroj: etrzby.cz
VYBRAT KATEGORII
+420 736 689 443, 608 164 560

0 kusů / 0